Enneagram

23 juni 2020 0 Door DDSoft
Enneagram

Wat is het Enneagram?

Het Enneagram, een persoonlijkheidsmodel omtrent bewust en onbewust gedrag onderverdeelt in negen types. Met elk hun sterktes en zwaktes. Om te leren hoe jezelf en anderen in relatie staan, hoe iemand is. En nee, het gaat niet over iemand in een vakje te duwen en er een label op te kleven. Het gaat erom om het (h)erkennen.

Iedereen is uniek. Uniek in de betekenis dat ieder een andere identiteit heeft en gedrag vertoont. En soms loopt je actie, je ontmoeting, je werk,…. spaak. Even een voorbeeld erbij nemen. Je wilt iets gedaan krijgen en zegt het tegen de ander. Maar de actie wordt niet uitgevoerd zoals jij het in je hoofd had. Met als gevolg dat het verwachte resultaat meestal niet beantwoord aan jou verwachtingen.

Hoe kon het zo verkeerd lopen zit je te denken en juist op dit moment dat je het kan j absoluut kunt missen. En in je hoofd draait de molen verder en verder. Het verhaal van je situatie begint te leven en een andere proportie aan te nemen. Het is de andere die niet luistert, herhaal je jezelf. Hoe is het mogelijk, wat denkt die andere wel wie hij/zij is. Zijn de vrouwen veel meer gevoeliger als het rond zulke items gaat? Of zien en beleven de mannen het anders?

Ieder van ons herkent de negen basismodellen, maar er is één die dominant is. Dat verklaart hoe jij je op een bepaalde manier gedraagt of hoe je kijk op de wereld is. Het model heeft een beschrijving weer van behoeftes, je drijfveren zowel de positieve als de minder positieve om in het leven te staan. Je type bepaald welke bril je opzet in je dagelijks leven en hoe je je problemen ervaart en ziet.

Iedereen heeft een andere persoonlijkheid. Dus iedereen heeft een ander gedragspatroon. Dus heb je verschillende types, qua communicatie, levenswijze etc. Vandaar dat je je beter voelt bij sommige personen, terwijl je dit gevoel niet heeft bij anderen.

Maar je kan leren van een ander. Zo kan je als assertiviteit een werkpunt is voor jou, leren van iemand die reeds assertief is. Je hoeft enkel de goeie eigenschappen eigen te maken. De andere mag je laten varen. Als je nu eens het gedrag van een ander zou herkennen, erkennen en inzichten verkrijgt om anderen beter te begrijpen.

Dan worden verschillende patronen doorbroken en schenk je een verrijkend inzicht naar anderen toe.
Welke sprong in je persoonlijke groei zou je zien en ervaren? Zet de eerste stap van je groeiproces naar meer inzichten.